Rozpowszechniamy wśród Polaków udających się na wypoczynek wyjątkowy przewodnik Ruszaj w drogę ze świętym Krzysztofem. Chcemy, aby w czasie wakacji ten pomocny e-book towarzyszył również Tobie!
DZIĘKI TEMU E-BOOKOWI:
  • nie zapomnisz o modlitwie w trakcie wakacyjnej podróży.
  • będziesz pamiętać o niedzielnej Mszy Świętej, przebywając nad morzem, nad jeziorem lub w górach.
  • znajdziesz inspirację do nawiedzenia świętych miejsc maryjnego kultu, rozsianych po całej Polsce.
  • dołączysz do ponad 10000 osób, które wraz z nami wyruszyły w podróż ze św. Krzysztofem.
NAWRÓCONY GRZESZNIK
Święty Krzysztof pochodził z ziemi Kanaan w Azji Mniejszej, leżącej na terytorium dzisiejszej Turcji. Urodził się pod koniec II wieku w rodzinie pogańskiej. Legenda mówi, że odznaczał się wysokim wzrostem i ponadludzką siłą. W trakcie służby na królewskim dworze poznał naukę Chrystusa i niebawem przyjął chrzest. Za pokutę postanowił osiedlić się nad Jordanem i przenosić ludzi przez rzekę na swych potężnych ramionach. Poniósł męczeńską śmierć ok. 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Trajana Decjusza.
NIE MA WAKACJI OD PANA BOGA
Ruszaj w drogę ze świętym Krzysztofem to 48-stronicowa, ilustrowana publikacja, dzięki której przeżyjesz swój urlop po katolicku. Wakacje to czas szczególnej radości, którą powinniśmy dzielić przede wszystkim z Panem Bogiem.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy e-booka, w którym znajdziesz zbiór modlitw do św. Krzysztofa, interaktywną mapę wraz z godzinami Mszy Świętych w turystycznych miejscowościach, a także opisy najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce.
ORĘDOWNIK
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
Dlaczego święty Krzysztof jest bohaterem naszej publikacji? Ponieważ wielu ludzi doświadczyło Jego skutecznego wstawiennictwa. We współczesnym świecie, w którym tak często przemieszczamy się po kraju i poza jego granicami, nasze doczesne życie szczególnie narażone jest na różne zagrożenia. Dlatego też warto kierować swoje prośby do Boga Ojca o bezpieczną podróż i podziękowania za dotarcie do celu za pośrednictwem tego świętego.
Święty Krzysztofie, patronie podróżnych, módl się za nami!
(za: duszpasterstwokierowcow.pl)
ZAMÓW JUŻ TERAZ BEZPŁATNEGO E-BOOKA
RUSZAJ W DROGĘ ZE ŚWIĘTYM KRZYSZTOFEM!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
 
WYŚLIJ
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi